ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД
Адрес на регистрация
и склад:
1271-София
кв."Илиянци"
ул."Складова база" 1
Търговски офис:
1113-София
ул."Фр.Жoлио Кюри" 20
офис 717

ПРОДУКТИ НА АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
ПРОФИЛ
ПРОДУКТИ
КОНТАКТИ
Гъвкави слингове от полипропилен за еднократна употреба
Асенова крепост АД
Гъвкави тъкани контейнери (биг бегси)
Калъфи от полиетилен ниска плътност
Опаковъчна лента (чембер)
Полиетиленово разтегливо фолио
Промазани полипропиленови тъкани торби тип AD*STAR®
Сезал за балиране
Топлинно свиваемо фолио от полиетилен ниска плътност
Торби от полиетилен ниска плътност
Тъкани торби тип Лено
Фолио за мулчиране
Още продукти ...
ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД е официален представител и дистрибутор на продуктите на Асенова крепост АД.
Асенова крепост АД е фирма с над 40 годишен опит в производството на гъвкави полимерни опаковки за транспортни и потребителски цели и фолии за селското стопанство и строителството, както и с повече от 20 години традиции в производството на тъкани торби и гъвкави контейнери от полимерни материали. Традиционни нейни бизнес партньори са фирми от химическата промишленост, стъкларски, циментови, за минерални торове и други, както и многобройни подразделения на хранително-вкусовата промишленост като млекопреработвателната, сладкарската, месопреработвателната и други.
Сертификацията на производството с международната система за управление ISO-9001:2000 и добре организираният контрол са гаранция за качеството на изделията на фирмата.
ПРОДУКТИ НА АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
© 2006-2017, ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД