ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД
Адрес на регистрация
и склад:
1271-София
кв."Илиянци"
ул."Складова база" 1
Търговски офис:
1113-София
ул."Фр.Жoлио Кюри" 20
офис 717

ПРОФИЛ
ПРОФИЛ
ПРОДУКТИ
КОНТАКТИ
ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД започва да функционира от декември 2008 година като дружество с ограничена отговорност, с регистрация по ДДС.
Тя намира своя пазарен сегмент в областта на вноса, износа, реекспорта и дистрибуцията в страната и чужбина на химикали и химически реактиви, лепила, маркучи, полимери и полимерни продукти, бои, латекс и други.
Фирмата е наследник на дирекциите "Промишлени химикали" и "Пластмаси, пластмасови изделия и химикали за пластмасови изделия" на Химимпорт АД, основано като външнотърговско предприятие през 1947 година, на търговската дейност на Химснаб България АД, основано през 1963 година и пререгистрирано през 1996 година, както и продължител на дейността на Химимпорт Трейд ООД от края на 2008 година.
ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД ползва отлична логистична база, включваща 22 дка покрита складова площ, собствен ж.п. коловоз и терминал за течни горива на Химснаб България АД.
От началото на 2008 година фирмата е официален представител и дистрибутор на продуктите на Асенова крепост АД.
За да отговори на предизвикателствата на времето, във фирмата са ангажирани високо квалифицирани специалисти, познаващи в детайли продуктовата листа и особеностите на бизнеса.
ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД е отворена към нарастващите изисквания на пазара, като непрекъснато разширява стоковата си листа и намалява времето за доставка.
ПРОФИЛ
© 2006-2017, ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД
Профил