ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД
Внос, износ, реекспорт,
дистрибуция и
представителство в
страната на
химикали и
химически реактиви,
лепила,
полимери и
полимерни продукти,
бои и други
ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД
www.chimsnab-trade.bg
ВАЖНО
От месец февруари 2019 година ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД се преименува на ЕКСПЕРТ СНАБ ООД